Ignorantia juris neminem excusat
Trestní právo
- obhajoba v trestních řízeních
- zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení
- příprava a podávání trestních oznámení
- zastupování poškozených a právní pomoc v adhezních řízeních