Ignorantia juris neminem excusatJUDr. Barbora Keindl Flaková

V letech 2000 - 2005 absolvovala magisterské studium na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Titul JUDr. získala v roce 2008 úspěšnou obhajobou své rigorózní práce na téma „Skončení pracovního procesu se zaměřením na výpověď“.

V roce 2010 složila advokátní zkoušku a zahájila praxi samostatné advokátky. Praktické zkušenosti má JUDr. Barbora Keindl Flaková v oblasti práva občanského, rodinného, trestního, pracovního, obchodního a autorského.