Ignorantia juris neminem excusat
Vymáhání a správa pohledávek
- návrh způsobu vymáhání pohledávek
- předsoudní, soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek
- uplatnění pohledávek věřitele v insolvenčním řízení
- kompletní právní servis