Ignorantia juris neminem excusat
Občanské právo
- občanskoprávní smluvní agenda
- civilní spory
- závazkové právo
- rodinné právo
- pracovní právo
- vypořádání spoluvlastnictví a společného jmění manželů
- odpovědnost za škodu
- spotřebitelské právo