Ignorantia juris neminem excusat
Obchodní právo a právo společností
- zakládání obchodních společností a družstev
- zastupování obchodních společností a družstev
- příprava smluvní dokumentace, změny v zakladatelských dokumentech
- organizace a řízení valných hromad
- změny v orgánech obchodních společností
- likvidace obchodních společností
- sepisy právních rozborů a stanovisek
- úschovy cenných papírů a jiných listin
- obchodní spory